2019-06-03, Vilken svets passar dig?

Vilken svets passar dig?

Svetsning är metoder för att sammanfoga två eller flera arbetsstycken. Vid svetsning hettas arbetsstyckena upp till sin smältpunkt där de sedan sammanfogas. Sammanfogningen kan göras med eller utan tillsatsmedel där energikällan för att smälta grundmaterialet kan variera.
Vanliga svetsmetoder på fasta arbetsplatser är MIG och TIG-svetsning, MMA (”pinnsvetsning”), på tillfälliga arbetsplatser förekommer också gassvetsning.

 

MIG- och MAG-svetsning

MIG/MAG-svets är en typ av elektronbågesvets, d.v.s. man får värmen genom elektrisk effektutveckling i svetsgods och tillsatsmaterial. När man svetsar ska elektronbågen lagom hinna smälta ner tråden som matas fram mitt i brännarhandtaget och elektronbågen. Viktigt inställningar är hastigheten på tråden samt storleken på strömmen. Svetsgasen som strömmar ut över svetsstället förhindrar att metallen oxiderar/brinner, allt syre måste hållas borta. MIG-svetsning står för ”Metal Inert Gas” och MAG står för ”Metal Active Gas”. När elektroden smälter kan metallen från elektroden överföras till svetsfogen på två sätt.

  • Kortbågsvetsning, ljusbågen är kort och metallen överförs i form av stora droppar som kortsluter bågen.
  • Spraybågsvetsning, där metallen överförs i form av fina droppar som inte kortsluter bågen.

För kortbågsvetsning används lägre ström och spänning.

För att skydda den bildande svetsfogen tillförs en skyddsgas. För MIG-svetsning används inert gas, ofta gasblandningar som innehåller helium eller argon, och för MAG tillsätter man en aktiv komponent som koldioxid, syre eller kväveoxid.
Metoderna används oftast med likström, men kan även användas med växelström om det är tunt grundmaterial.

 Lincoln MIG/MAG

 


TIG-svetsning

TIG-svetsning står för ”Tungsten Inert Gas” och innebär att man har en beständig elektrod i volfram eller en volframlegering. Du kanske reagerar över ordet inert som är ett annat ord för en gas som är helt passiv. Ädelgaser är passiva eftersom de har atomer/molekyler som är mycket stabila och alltså inte deltar i svetsprocessen. Vissa metaller och svetsmetoder fungerar bäst med inerta gaser och andra med aktiva gaser. En vanlig inert gas är argon och den finns i luften naturligt, en annan är helium som ibland förekommer som gas i ballonger så de kan flyga upp i luften.
Till skillnad från MIG- och MAG-svetsning förbrukas inte elektroden vid Tig-svetsning, utan enbart grundmaterialet och eventuellt tillsatsmaterial. För att skydda svetsfogen tillförs en skyddsgas. Liksom för MIG används inert gas, helium, argon eller en blandning av dessa.
TIG-svetsning utförs med lik- eller växelström.

ESAB TIG

 


MMA-svetsning (pinnsvetsning)

MMA (Manuell Metal Arc) manuell metallbågsvetsning, i dagligt tal ofta kallad bågsvetsning, pinnsvetsning eller handsvetsning, är ännu den mest välkända svetsmetoden. Elektroden består av en kärntråd med ett utvändigt hölje. Vid svetsning tänds en ljusbåge mellan elektroden och svetsfogen. Denna båge smälter elektroden varvid höljet bildar en skyddande slagg. 
Manuell metallbågsvetsning kan användas för alla olegerade, låglegerade och rostfria allmänna konstruktionsstål och liknande jämförande stål. 


ESAB MMA


Gassvetsning

Vid gassvetsning upphettas fogen till smältpunkten med en låga, därefter tillförs metall till smältan och fogen fylls. Normalt används acetylen och syrgas till lågan för att nå upp till rätt temperatur. Denna gas är mycket brandfarlig och därför brukar man tillsätts ett luktämne till syrgasen för att lättare upptäcka eventuella läckage. 

Aga gassvets


 

Just nu har vi utförsäljning på svetsar, se samtliga kampanjprodukter här!

exkl. moms inkl. moms

Kundservice

Logga in
Ange ditt användarnamn och lösenord för att logga in.
Har du glömt dina inloggningsuppgifter?
*
*
Loggar in, vänta...