2015-11-25, Ny AV föreskrift gällande andningsskydd

Ny föreskrift från AV - Andningsskydd

Ny föreskrift från Arbetsmiljöverket AFS 2015:2 gällande Kvarts – stendamm i arbetsmiljön som trädde i kraft 2 november 2015.

Andningsskydd för dig som är utsatt för kvarts/byggdamm

Damm som innehåller kvartspartiklar är en hälsofara, och kan finnas på många arbetsplatser. Kvartsdamm som andas in kan ge upphov till sjukdomar, som silikos (stendammslunga), KOL kronisk obstruktiv lungsjukdom som är obotliga lungsjukdomar.

Det tar oftast mellan 10 och 30 år efter det att man börjat utsättas för kvartsdamm innan silikosen uppträder. Det allra tidigaste stadiet i sjukdomen kan vara svårt att upptäcka, även på röntgen. Kvartspartiklar är så små att de inte kan uppfattas av människans öga och är samtidigt farliga för lungorna. Kroppen kan inte göra sig av med partiklarna som andas in. De når ända ned i lungblåsorna och kapslas in i bindväven så att lungornas volym gradvis minskar. När skadan blivit mer utbredd blir man lättare andfådd, till sist även i vila. Då ökar också belastningen på hjärtat.

"Med andra ord ska inte korttidsmasker användas"

 

HYGIENISKT GRÄNSVÄRDE HGV (KVARTS)

I Sverige: 0,1 mg/m3

STENDAMMSLUNGA ÅTER I SVERIGE

Det finns tecken på att silikos, också kallad stendammslunga, är på väg tillbaka i Sverige. Sjukdomen drabbar främst personer som arbetar i bygg, gjuteri, gruv- och stenindustrin.

ANVÄNDNING AV PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING

Alltför ofta tar man av sig sitt andningsskydd omgående efter man slutfört arbetet. Damm, vanligen den finaste och farligaste storleken, som fortfarande finns i luften kan då andas in. Man bör vänta med att ta av andningsskyddet tills man är utanför arbetszonen.

SUNDSTRÖM REKOMMENDERAR
enligt den nya AFS 2015:2
För lång exponering och kortare arbeten som ej är fysiskt tunga - låg arbetsbelastning
Sundström SR 100 Sundström SR900
Sundström SR 100 Sundström SR 900
   

Vid hög exponering, längre arbete än två timmar och tyngre arbeten – hög arbetsbelastning, hög skyddfaktor. 

Fläktmatat med alternativa ansiktsdelar, SR 500 eller SR 700 med helmask SR 200 alt. hjälm SR 580 med förfilter SR 221 och partikelfilter SR 510 P3 R.*

 Sundström SR 200 + SR 700 Sundström SR 580 + SR 500 

 

Arbetsmiljöverkets råd § 17

En halvmask med utbytbart filter klass P3 är ett exempel på andningsskydd som normalt ger tillräckligt skydd. Gällande standarder är SS-EN 140 för halvmask och SS-EN 143 för filter.

När arbetet är fysiskt krävande eller tar längre tid än två timmar bör ett fläktmatat andningsskydd eller en andningsapparat med extern tillförsel av luft användas.

För att uppnå avsedd skyddseffekt, är det viktigt att användaren av andningsskyddet har gjort en kontroll av tätheten inför varje arbetspass.

I andningsskyddets bruksanvisning beskrivs hur täthetskontrollen ska gå till. Det är viktigt att andningsskyddet sluter tätt mot  ansiktet. Skägg och skäggstubb minskar skyddseffekten avsevärt.

exkl. moms inkl. moms

Kundservice

Logga in
Ange ditt användarnamn och lösenord för att logga in.
Har du glömt dina inloggningsuppgifter?
*
*
Loggar in, vänta...